Een opstelling kan helderheid brengen
in privéleven, organisatie, boek of script


Samen met mijn partner Coen Blom (psychiater, niet meer praktiserend) organiseer ik maandelijks workshops systeem­opstellingen. Hieraan doen mensen mee die een vraagstuk van zichzelf willen inbrengen, en mensen die in de opstelling een positie willen representeren. Ook de vraagstellers kunnen een positie innemen in de opstelling van een ander. In beide gevallen ontstaat er veel inzicht in de methodiek en de dynamieken die in een systeem spelen.
Afhankelijk van het aantal vragen duren deze dagen van 10.00 - 17.00 uur, waarin we meerdere opstellingen doen.
Voor wie een opstelling wil doen, bedragen de kosten € 125. Representanten betalen € 60.
Om deel te nemen: stuur me een berichtje of bel me; zie voor de gegevens de adresregel onderaan deze pagina.

Nu de coronamaatregelen een stuk soepeler zijn, durven wij het ook weer aan om familie­opstellingen aan te bieden. Wel volgen we natuurlijk de adviezen. We vragen of je gezond bent, geen corona­gerelateerde klachten hebt, houden de 1,5 meter afstand en bieden gelegenheid handen te wassen en te ontsmetten. In de opstelling dragen we mondmaskers.

De komende data voor open inschrijving zijn:

Een in company workshop is een verrassende aanpak
voor organisatie-ontwikkeling en teambuilding


In organisaties kunnen opstellingen een frisse kijk geven op de onderliggende dynamieken. Daar zit vaak de oorzaak van een probleem of vraagstuk dat soms onoplosbaar lijkt. In het bijzijn van een managementteam, afdeling of betrokken medewerkers van een organisatie krijgt men gezamenlijk zicht waarom iets vastloopt, zich herhaalt of niet in beweging komt. Zo werken met opstellingen heeft direct resultaat. Mensen voelen zich gezien, teams voelen zich gesterkt, dynamieken komen aan het licht, er komt respect voor de stand van zaken; er ontstaat besluitvaardigheid. Neem contact op als u geïnteresseerd bent. Mijn werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

Een scriptopstelling geeft de schrijver de kans
zijn werk te onderzoeken


Een scriptopstelling verdiept de dramatische kracht van het verhaal of ander kunstzinnig product. Bij verhalende creatie – een roman of scenario – kunnen systemische wetmatigheden bijdragen aan een geloofwaardig verloop. In een groep mensen brengt de schrijver een vraag rond zijn verhaal in. Samen met de begeleiding kiest hij het thema van de opstelling. De schrijver vraagt dan de aanwezigen de diverse posities te representeren, stelt hen op en kijkt zelf toe.
Representanten brengen het verhaal tot leven. Zij kunnen voor personages in het verhaal staan, maar ook voor elementen (zoals jaloezie, oorlog, een geheim), voor de toekomstige toeschouwer/lezer, voor een eventuele opdrachtgever e.d. Ook in een scriptopstelling ervaren representanten fysieke veranderingen en gevoelens die iets zeggen over de dynamiek. De begeleider vraagt hierop door; deze terugkoppeling levert veel inzicht en informatie over het verhaal en mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Begeleider en schrijver kunnen veranderingen in de opstelling uittesten, figuren of elementen uitnemen of juist bijplaatsen.
Een opstelling bevindt zich in de ruimte tussen de vrijheid van de schrijver en de zelfstandigheid van de personages.
De schrijver kan zo zijn personages bevragen en ze via de representanten echt leren kennen. Door op een zeker moment zelf een positie in te nemen, kan hij de personages van binnenuit leren kennen.
Vragen die in aanmerking kunnen komen zijn o.a.: Schrijvers kunnen hiervoor aansluiten bij onze reguliere open workshops systeemopstellingen, of een eigen dagdeel organiseren. Opleidingen (schrijven, scenarioschrijven) kunnen de scriptopstellingen ook in hun curriculum aanbieden. Neem hiervoor contact op.